Loading...

Plexa (PMMA)

PMMA (polimetakrylan metylu)

Popularnie zwany PLEXY (PLEXI) jest materiałem sztywnym, transparentnym i termoplastycznym. Płyty są naturalnie bezbarwne i posiadają wyjątkową przezroczystość. Dzięki tym właściwościom można je dowolnie barwić uzyskując prawie nieograniczoną gamę kolorów, o dużej przepuszczalności światła i rozproszenia.

Płyty z PMMA mogą być poddawane wszechstronnej obróbce mechanicznej i kształtowaniu na skalę przemysłową, jak i w celach artystycznych. Wymienione cechy stawiają PMMA na wysokiej pozycji wśród materiałów z tworzyw sztucznych.