Ich budowa jest kompaktow a to z kolei umożliwia zastosowanie długiej taśmy (zwłaszcza taśmy modułowej ). Do jego zadań należy gromadzenie (buforowanie) produktów stanowiąc część linii produkcyjnej albo jej obejście łącząc się z innymi liniami, których prędkość jest różna. Zastosowanie znajdują przy schładzaniu albo suszeniu transportowanego asortymentu – duża powierzchnia a mała prędkość.